Induflex plast
Forside | Kompetanse | Eksempler | Galleri | Referanser | Blogg | Profil | Kontakt

 
Liming av plast

Liming av plast er et meget omfattende område som ikke kan beskrives med ord som "enkelt", "vanskelig" eller "anbefalt".
Det store antallet med forskjellige plastmaterialer reagerer ofte vidt forskjellig ved liming, og selve konstruksjonen av emnet er helt avgjørende for et godt resultatet.
Generelt kan vi likevel si at Induflex fortrekker plastemner som ikke skal limes, fordi det ofte er vanskelig og tar lang tid, og det er vanskelig å oppnå konsistente resultater.
I stedet for liming anbefaler vi ofte å endre konstruksjon til knekking av plasten, eller å benytte forskjellige låsesystemer.

Vellykket liming forutsetter normalt ikke-transparente materialer som binder godt til limet, samt store limflater.
 Limning af acryl
Liming av plast
   
Liming av akryl

Akryl kan limes slik at sammenføyningen blir nesten like sterk som selve akrylen. Det krever imidlertid grundig klargjøring. Akryloverflatene skal klargjøres grundig med avspenning, avfetting og rengjøring før limet påføres. Deretter skal overflatene holdes godt sammen mens limet herder.
Mange av de oppgaver Induflex utfører i akryl kan økonomisk sett ikke bære de arbeidstimene som må legges ned i et virkelig godt resultat. Derfor velger man ofte en løsning der materialet avspennes og limes uten noen egentlig rengjøring. Resultatet er ikke fullt så pålitelig, men ofte tilstrekkelig til formålet.


Farget akryl gir et bedre resultat enn klar akryl, utelukkende fordi man ikke kan se selve limflaten. Liming av klar akryl er vanskelig fordi luftbobler som ofte blir synlige, skjemmer resultatet.
Limet acryl
Varmknekt og limt 3 mm akryl
   
Liming av teknisk plast

Liming av teknisk plast henger som regel sammen med plasttypens resistens overfor kjemikalier - mer resistens gjør det vanskeligere å lime. De to hyppig brukte materialene PEHD og POM er begge kjemikalieresistente og vanskelige å lime. Men det er heller ikke vanlig å lime teknisk plast. Induflex får da også bare et mindre antall forespørsler om dette.
Limet PVC
Limt PVC
   
Liming mot andre materialer

I de fleste konstruksjoner limes plast sammen med plast av samme type, men det kan forekomme tilfeller der materialene er forskjellige: to forskjellige plasttyper eller plast mot metall.
Liming av forskjellige plasttyper er mulig hvis de to plasttypene materialemessig ligger nær hverandre. Noen plasttyper kan overholdet ikke limes sammen.
Liming av plast mot metall er også problematisk, men ikke umulig. Man må være oppmerksom på at varmeutvidelsen er veldig forskjellig. F.eks. er utvidelseskoeffisienten for akryl 5 ganger høyere enn stål.

Limning plast
Typisk polyesterløsning for liming på aluminium. De avlange hullene tar hensyn til at polyester og aluminium beveger seg forskjellig med temperaturen.
   
Liming med UV-lim

Visse limtyper er utviklet for å herde når de utsettes for UV-lys. Den virkelig store fordelen er at herdetiden reduseres til noen få sekunder når limingen belyses med den kraftig UV-lampe.
UV-lim inngår ikke forbindelser med plasten, men binder kun delene sammen. Dermed er UV-liming ikke fullt så sterk som kjemisk liming. Dessuten kan den kun benyttet når det ene materiale er UV-transparent, som f.eks. klar akryl.

UV-limning
UV-liming
   
Alternativer til liming

Det kan ofte lønne seg å vurdere andre sammenføyingsmetoder enn liming.

 • Varm- og kaldknekking.
  Med litt fantasi kan mange limingsoppgaver løses ved å knekke materialet isteden.
  Men ikke alle plastmaterialer kan knekkes.
 • Dobbeltsidig teip
  Dobbeltsidig teip er en billig løsning som kan brukes når vekten av emnet er relativt lav i forhold til klebeflaten. Dette benyttes i stort omfang til logoer og bokstaver.
 • Låsesystemer
  Ved låsesystemer (se bildet til høyre) låses plastplater sammen uten eller kombinert med lim. Metoden har blitt populær til salgsdisplayer ved bruk av slagfast akryl. Vanlig akryl er for sprø og brekker hvis den brukes på denne måten.
 Kliksystem som erstatning for acryl
Låsesystemer kan lages i slagfast akryl.
   
  Liming av plast

Liming av akryl

Liming av teknisk plast

Liming mot andre materialer

Liming med UV-lim

Alternativer til liming
     
   
 

© 2002-2021 Induflex A/S Induflex A/S - Hagensvej 25 - 9530 Støvring - Danmark - Tlf.: 98 37 19 88 - E-post Login