Induflex plast
Forside | Kompetanse | Eksempler | Galleri | Referanser | Blogg | Profil | Kontakt

 
Laserskjæring av plast

Induflex er spesialister i laserskjæring med mange års erfaring og Nord-Europas største avdeling for laserskjæring av plast. Typiske oppgaver er skilt, bokstaver, brosjyreholdere, salgsdisplayer, overlays og maskindeler. Det dreier seg om prototyper og enkelteksemplarer samt serier og instore produksjon til butikker i hele verden.

Hvilke plastmaterialer kan laserskjæres?

Akryl ligger på førsteplass når det gjelder mengdene som laserskjæres, dels fordi den gir meget gode resultater og dels pga. akrylens utbredelse. Folier i mange forskjellige materialer er også velegnet, mens man ofte må kompromisse med tekniske materialer.
Nye materialer blir funnet og utviklet hele tiden, og disse reagerer forskjellig på laserskjæring, så det er umulig å ha full oversikt og forutsi resultatet før bearbeiding. Ofte må man utføre en prøve.
Da gjennomgår man de mest brukte materialene og hvordan de reagerer på laserskjæring.
Laserskåret acryl juletre i 10 mm laserskåret akryl
   
Laserskjæring av akryl (plexiglass)

Akryl kan laserskjæres i platetykkelser opp til 25 mm.
Klar akryl får et snitt som er fullstendig transparent og som sjelden krever etterbearbeiding.

Ekstrudert akryl får ved laserskjæring en liten grad på den ene siden, mens støpt akryl er helt fri for grader.

Fargede akryler kan i de aller fleste tilfeller laserskjæres med glimrende resultater.

Toleransene ved laserskjæring av plexiglass henger nøye sammen med platetykkelsen, i det laserskårne snitt ikke er fullstendig loddrette. Plater i 1 mm tykkelse kan skjæres med toleranser på +/-0,1 mm. Deretter stiger toleransen til +/-0,25 mm ved en 8 mm plate og +/-0,7 mm ved 20 mm.
Laserskåret skilt
Laserskåret 3 mm akryl

Laserskåret akrylsmykke
Laserskåret akrylsmykke
   
Laserskjæring av folier

Folier til eksempelvis overlays, spacere, streamers og isolatorer er et annet område hvor laserskjæring gir et godt resultat. Alternativet er enten stansing eller skjæring med plotter. Begge metoder er generelt raskere, men etterlater trykkmerker langs snittet. Dessuten er de begrenset av hullavstander og hullstørrelser. Ved laserskjæring er det stort sett ingen begrensninger på geometrien og ingen trykkmerker.
Det er mulig å laserskjære gjennom flere lag av forskjellige materialer. F.eks. PC eller PS med klebing, men også polyester som mylar, petg, axpet, vivak er egnet. Foliene skal helst ikke være over 1 mm tykke.
Laserskæring af folier
Laserskåret isolator i 0,2 mm polyester
   
Laserskjæring og serigrafi

Selve det serigrafiske trykket blir ikke påvirket av laserskjæring i nevneverdig grad. Dvs. at man kan utføre laserskjæring direkte i trykket uten at fargen blir misfarget, krakelerer eller blir skadd på annen måte. Derfor er det vanligvis en god idé å trykke plater/folier før laserskjæringen. Hvis platene laserskjæres først, kan det oppstå problemer med sammensetningen av kjemikaliene fra trykkfargen og spenningene fra laserskjæringen.

Mange plater og folier må skjæres nøyaktig i forhold til et serigrafisk trykk som kan være plassert forskjellig eller være strukket fra plate til plate.
I samarbeid med Trivision har vi derfor utviklet et visjonssystem som automatisk flytter skjæringen slik at den ligger riktig i forhold til trykkingen.
Laserkæring af overlays
Laserskåret overlays i 0,5 mm PC . Skjæringen er nøyaktig posisjonert i forhold til trykk ved hjelp av et visjonssystem.
   
Laserskjæring av teknisk plast

Mange tekniske plastmaterialer kan med hell laserskjæres, hvis platetykkelsen ikke overstiger 1 mm. Ved tykkere plater oppstår det problemer med kvalitet og toleranser fordi plasten ofte smelter langs snittet. Samtidig utvikles det damp som krever spesielle forholdsregler med hensyn til avsug og filtre. Likevel velger man regelmessig å laserskjære teknisk plast pga. emnenes geometri eller for å holde prisen nede.
Her er et par eksempler. Kontakt oss gjerne angående andre spesialmaterialer.

Materiale Beskrivelse Maks. tykkelse (mm)
POM Utmerket resultat. Smelter litt og utvikler formaldehyd 6
PE Smelter mye. Nærmest som stearin. 3 mm gir et brukbart resultat til f.eks. avskjerming. 4
Nylon Smelter og kan bli gul i snittet, avhengig av leverandør og plastens alder 5
PVC Kan ikke laserskjæres. Utvikler saltsyre -
ABS Smelter en del 6
PS Smelter en del 6
PP Smelter en del 6
PC Blir gul og brent 0,5
PU
(gummi)
Overflaten blir klebrig 10
Teflon Kan ikke laserskjæres. Utvikler blåsyre -
Laserskæring af nylon  
Laserskåret 5 mm nylon

Laserskåret 1 mm POM
Laserskåret 1 mm POM
 
Laserskåret ABS
Laserskåret 3 mm ABS
Laserskåret polycarbonat
Laserskåret 3 mm polykarbonat (pc).
Polykarbonatplater er på alle måter uegnet til laserskjæring. Overflaten blir bruk og det utvikles giftige damper.
   
Filterduk, polaroidfilter m.m.

Laserskjæring av filterduk er meget velegnet. Det kan gjøres meget raskt og nøyaktig. Bl.a. ved å skjæres fra ruller. Kanten blir fri for trevler. Nærmest som sveiset sammen.
Vi har dessuten gode erfaringer med polaroidfilter, forskjellige former for skumplast og finér.
 Laserskåret filterdug
Laserskåret filterduk.
   
Avspenning av plast

De kraftige spenninger i plast (akryl) som laserskjæringen etterlater er nærmest som et skall på overflaten, og er et problem hvis man utsetter overflaten med løsemidler eller varme. Ellers forsvinner de langsomt med tiden.
Ved Induflex løses problemet ved å avspenne de laserskårne emnene i ovn. En gjentatt langsom oppvarming og avkjøling fjerner spenningene. Det er en prosess som tar flere timer, men hvis emnene senere skal limes eller trykkes på, er det en nødvendighet.
Laserskæring spændinger
spenningene i plast skaper problemer hvis de ikke håndteres korrekt. Her vises 3 mm klar laserskåret akryl, dyppet i aceton umiddelbart etter skjæring. Lingnende resultat ses ved sprit og rensebensin.
Afspænding af plast
Ovn til avspenning av plast. Stilles inn til oppvarming og avkjøling avhengig av plasttype og materialtykkelse
   
Environmental challenges when laser cutting plastics

(Currently only available in Danish and English)

The environmental impact from laser cutting plastics is primarily due to the fumes. If the exhaust ventilation is not sufficient, the operator of the laser will be exposed. In addition, the surrounding of the company may be affected.

The risk is dependent on the type of plastic. The fumes from certain types of plastics can be harmful to health, while others are harmless. Acrylic is by far the most laser cut material, then polyester, polycarbonate and PVC in smaller quantities. Other types of plastic are usually not laser cut in large quantities, partly because the results are not satisfactory, partly because companies that have lasers for plastics, mainly works with acrylic, polycarbonate and polyester.

Induflex laser cutter primarily acrylic, which is not harmful to the environment. However, fumes from laser cut acrylic has a distinctive small that can cause discomfort in the surroundings. A powerful exhaust and a high chimney is the most common solution to the problem (much more about
Acrylic and the environment ).

Polycarbonate foils are typically laser cut in thicknesses up to one mm. Unfortunately, polycarbonate contains the substance "Bisphenol A" which is suspected of being an endocrine disruptor. We recommend a careful examination of the concentration limits and available scrubbers before starting laser-cutting polycarbonate.

Warning: It is tempting to laser cut PVC. The result of laser cut PVC sheets are ok, but PVC releases hydrochloric acid when laser cut. The fumes will etches the machines and is harmful to employees. Many colored foils also contain PVC softeners - a fact that many are not aware of and therefore expose themselves to a small but constant concentration of hydrochloric acid. Many foils are available in PVC free versions. Laser cutting of PVC cannot recommended.

The fumes from laser cutting can often be cleaned with an active carbon filter, but it is expensive and requires extensive maintenance. Unfortunately, it can be the only solution.
Skorsten til afhjælpning lufgtgener fra laserskæring
Induflex built in 2014 a 20-meter chimney connected to six laser-cutting machines.

Vandstråleskåret stenmateriale
A material not suitable for laser cutting.
1 mm stone - bound together using fiberglass and epoxy. The fumes from laser cutting will results in quality and health issues. The items are instead water cut.
   
Laserskjæring av plast kontra metall

Laserskjæring av plast er en relativt ny teknikk, og bruken av den skjøt fart for alvor først på midten av 90-tallet. Inntil da ble plastemner produsert ved sponavvirkende bearbeiding. Fabrikanter av laserskjærere hadde inntil da fokusert på laserskjæring i metall. De egner seg imidlertid ikke til plast fordi de typisk arbeider med en effekt på 1500-3000 watt; ofte supplert med en skjæregass (oksygen, nitrogen, argon...). Plast skjæres med en effekt på 100-500 watt og uten skjæregass. En 3000 watt laser kan justeres ned til 400 watt, men resultatet er ikke så godt som ved en dedikert 400 watt laserskjærer. Dessuten krever laserskjæring av plast meget kraftige avsug, filtrering av dampene og spesialbord av plast som underlag. Dette er komponenter som mangler på metallasere. Hvis plast skjæres på f.eks. et underlag av metall, vil laserstrålen reflektere fra underlaget og sette merker på undersiden av emnene. Manglende avsug og filtre kan gi antennelse av dampene eller skade emnene.
Induflex var i 1998 en av de første i Danmark som startet opp med laserskjæring av plast.
Laserskåret 20 mm klar acryl
Laserskåret 20 mm klar akryl.
Skåret med 400 watt laser
   
Vår laserskjæring

Laser Format Effekt Vision
[mm] [watt]  
Eurolaser M 1200 1300 x 1200 100 -
Eurolaser M 1600 1300 x 1600 100 +
Eurolaser XL 1600 1600 x 2200 400 -
Eurolaser XL 1600 1600 x 2200 400 -
Eurolaser XL 3000 2200 x 3000 400 -
Eurolaser XL 3000 2200 x 3000 400 -
Laserskæring af plast
Laserskjæring av 8 mm akrylplate
   
Induflex laserskæring
Induflex laseravdeling
 
  Laserskjæring av plast

Laserskjæring av akryl

Laserskjæring av folier

Laserskjæring og serigrafi

Laserskjæring av teknisk plast

Filterduk, polaroidfilter m.m.

Avspenning av plast

Environmental challenges when laser cutting plastics

Laserskjæring av plast kontra metall

Vår laserskjæring
 

© 2002-2021 Induflex A/S Induflex A/S - Hagensvej 25 - 9530 Støvring - Danmark - Tlf.: 98 37 19 88 - E-post Login