Induflex plast
Forside | Kompetanse | Eksempler | Galleri | Referanser | Blogg | Profil | Kontakt

 
Knekking av plast

Plastplater kan knekkes ved enten varm- eller kaldknekking. Hvilken metode som benyttes, avhenger mest av materialet og ønsket kvalitet
Knekking av plastplater kan brukes til tekniske emner, som sliteskjær og avskjerminger samt reklameartikler som salgsdisplayer og montre.
Laserskåret og varmebukket brochure i acryl
Varmknekking og laserskåret brosjyreholder i akryl.
   
Varmknekking av plast

Ved varmknekking varmes plastplaten opp til den blir myk, knekkes og holdes fast under avkjøling. Plasten vil da beholde fasongen. Ved varmbøying vil materialet ikke bli skadd, styrken er like stor som hvis materialet var støpt i sammen fasong.

I prinsippet kan alle typer termoplast varmknekkes, men visse typer er mer velegnet enn andre. F.eks. oksideres PA ved oppvarming og det er vanskelig å treffe riktig temperatur ved PEHD 1000.
Ved Induflex er det hovedsakelig
akryl , PEHD 500 og PC som varmknekkes.
 Varmebukket 8 mm acryl
Varmknekt og limt 8 mm akryl
Laserskåret og varmebukket pehd 500
Laserskåret og varmknekket PEHD 500
   
Kaldknekking av plast

Kaldknekking av plastplater foregår forgår på samme måte som knekking av metall, men fordi plast er mer "levende" enn metall, byr det på flere problemer.
I knekken oppstår det spenninger, og det er risiko for at platen delvis retter seg ut igjen. Men kaldknekking kan gjøres raskere og billigere enn varmknekking. Videre er det mulig å kaldknekke flere typer polyester.
Typiske materialer som kaldknekkes er PEHD og PC. Akryl kan ikke kaldknekkes.
 Koldbukning af vivak
Kaldknekt batteriholder i 1 mm Vivak
   
Vår knekking

Knekker Knekkelengde
[mm]
Shannon varmknekker 1200
Shannon varmknekker 2000
Shannon varmknekker 3000
Spesialbygd, vannkjølt 1000
 
   
Varmebukning
Varmknekking
  Knekking av plast

Varmknekking av plast

Kaldknekking av plast

Vår knekking
     
   
 

© 2002-2019 Induflex A/S Induflex A/S - Hagensvej 25 - 9530 Støvring - Danmark - Tlf.: 98 37 19 88 - E-post Login